úvodní stránka

H etymologie

 

B  C  D  E  F  G  H     K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

hafnium, Hf

Hafnium……. (lat) Hafnia (Haunia), ae, f. = Kodaň

hassium, Hs

Hassium…….podle německého státu Hesenska

Havel

lat.pův. = obyvatel Galie

helium, He

Helium……. (řeč) hèlios = slunce

hliník, Al

Aluminium……. (lat) alumen, n. = kamenec

holmium, Ho

Holmium……. (lat) Holmia, ae, f. = Stockholm

homogenní

homogeneus,a,um = stejnorodý……..homos = stejno (z řeč.)

Horác

lat.pův. hora = čas,doba; horaios (řec.) = mladý,kvetoucí

hořčík, Mg

Magnesium……. (řeč) Magnisia = kraj kolem Thesalie

hyper-

(z řecké předpony a předložky hyper) = nad, přes, nahoře, zveličení…

hyperbola

"nadsázka, vybočení" z řeckého hyperbolé (hyper- + ballein – přesahovat /míru/) 

hyperbola

hyper(=nad) + ballo (=přesahuji)

 

Googlepage rank
CMS PRO-WEB