úvodní stránka

K etymologie

 

B  C  D  E  F  G  H     K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

kadmium, Cd

Cadmium……. (řeč) kadmeia = minerál calamine, Kadmos = zakladatel Théb

kalifornium, Cf

Californium…….podle státu Kalifornie

kapacita

capacitas,atis,f = objem, kapacita, schopnost (něco pojmout)

karmín

= karmazin = červené barvivo ze zaschlých samiček červce klenutce (parazit na dřevě), z franc. carmin přes pers.-tur. z pův. arabštiny qirmiz = červeň

karmazin

viz karmín

Klára

lat.pův. clara = jasná, světlá, slavná……..= Světlana

Klaudius

lat.pův. claudus = kulhavý, chromý

Klement

lat.pův. clemens = vlídný, laskavý...

klima

clíma, atis, n…….z řec.klíma = sklon(tj. Země k Slunci)

kobalt, Co

Cobaltum……. (něm) Kobold = zlý skřítek, šotek

koeficient

coefficiens,entis,m = spolupůsobící…..co + efficere(=působit)

kolo

colo,ere = běhat okolo, obírat (se čím), pěstovat……zajímavost: kolo..kolonie…Kolín nad Rýnem (původně římskou osadou)

Kolombína

lat.pův. columba = holub

kom-, kon-, ko-

componere = skládat se

kombinace, kombinovat

combino,are = spojovat; com + bini = spojovat dva v celek

kompozice

"skladba, větší písemná práce" z latinského compositio = složení, sestavení ppp. compositus, nere = (com- + ponere) skládat

kon- , kom- , ko-

(z latinské předpony com- , či předložky cum) = s(e), spolu, …

koncentrace

concentratio,onis,f…….con + centrum (=střed) = místo, kde je něco soustředěno

konstanta

constantia,ae,f = stálost, pevnost…….con + stare(=stát)

Konstantin

lat.pův. constans = stálý,pevný,neměnný

kontaminace

contaminátio, onis, f…….z lat. contaminare = dotykem znečistit

kopie

"opis, přenesení originálu" ze středověké latiny copia (co- + ops, is – bohatství, hojnost = zásoba  opisů)

Kristýna

řec.pův. = křesťanka

krypton, Kr

Krypton……. (řeč) kryptos = schovaný

Kryšpín

lat.pův. crispus = kučeravý

křemík, Si

Silicium……. (lat)  silex, icis, m. = pazourek, křemen

kvádr, kvadrant, kvadratický

quadrus,a um, quadratus,a,um = čtyřhranný, čtvercový

kyslík, O

Oxygenium……. (řeč) oxys = kyselina, geinomai = tvořit

 

Googlepage rank
CMS PRO-WEB