úvodní stránka

Latinské citace (ekniha ke stažení)

  

ab utraque parte -
z obou stran
(kompletní) 
                                           
Latinske_citace_obalka_otevrena.JPG

           

Uniklo vám klasické vzdělání? Vytahuje se na vás někdo latinskými frázemi a citacemi? Nevadí! Pro všechny, co neměli tu možnost získat znalosti ve škole a latina jim chybí! Pro všechny, co chtějí poznat krásu tohoto jazyka! Pro všechny, co chtějí otevřít její bránu! Pro ty všechny jsem sestavil tuto encyklopedii. V současnosti je u nás nejobsažnější. Toto 1. vydání obsahuje více než 6 500 výrazů citací. Navíc, jako bonus, jsou v 2. části citace řazeny i z pohledu jazyka českého, což jsem vlastně nikde jinde nenajdete a chybí v podobných sbornících.

Obsah:
latinské citace s českým překladem str. 3 až 352
české překlady do latiny (bonus) str. 353 až 707

Sestavil:                    Miroslav Kazda
Jazyková korektura:  Anna Parkosová
Technická korektura: Jiří Varvařovský

   


Cena: 149 Kč,
formát PDF
umožňující v rozsáhlém souboru okamžité vyhledání fráze, výhoda oproti papírové podoby.
možnost tisku na formát A4

Způsoby platby: Převodem na účet 2800446237 / 2010.
Do zprávy pro příjemce uveďte svoji e-mailovou adresu!!!a písněte mi, prosím, na:

 e-kniha@seznam.cz

Kontakt: e-kniha@seznam.cz, ICQ: 397-930-371, skype: mir.ka.1

Zasíláme na vámi udaný email téměř okamžitě po obdrženi platby!


 Naše knihy na databook.cz  

Encyklopedii také nabízí portál Naše knihy na databook.cz ve formátu PDF a to za stejnou cenu, kde je navíc dostatek možností platby a okamžítého získání e-knihy                                               

 eknihulka.cz.jpg  

Encyklopedii také nabízí portál eknihulka.cz ve formátu PDF na stránce: http://www.eknihulka.cz/vecna-literatura/info/kazda-latinske-citace-ab-utraque-parte-z-obou-stran,  a to za stejnou cenu, kde je navíc dostatek možností platby a okamžítého získání e-knihy                                               

řazení lat: (náhled)

 A

 

 A barba stulti discit tonsor

 Na vousu hlupáka se lazebník zaučuje

 A bove maiore (maiori) discit arare minor

 Od starého vola se mladý učí orat

 A cane non magno saepe tenetur aper

 I malý pes často chytí kance
 Ovidius, Léky proti lásce

 A capillis usque ad ungues

 Od vlasů až k nehtům
 Od hlavy až k patě
 Plautus, Epidicus; Petronius, Satirikon

 A capite usque ad calcem

 Od hlavy k patě, Od hlavy až k nehtům

 A contrario sensu

 V opačném smyslu

 A cruce salus

 Z kříže přichází spása

 A Deo rex, a rege lex

 Od Boha král, od krále zákon

 A Deo vocatus rite paratus

 Bohem povolán - řádně připraven
 Komu dal Bůh úřad, tomu dal i rozum 
 Komu Pánbůh, tomu všichni svatí

 A die insinuationis recepti

 Ode dne doručení

 A fortiore (a fortiori)

 Doslova „od silnějšího“, znamená obvykle „což  teprve“, „tím spíše“ nebo naopak „tím méně“

 A fructibus eorum cognoscetis eos

 Po jejich ovoci poznáte je
 NZ, Mt 7,16

 A latere

 Ze strany

 A limine

 Od prahu
 Od počátku - Veskrze

 A magnis maxima

 Velké příčiny mívají obrovské důsledky

 A maiore ad minus

 Od většího k menšímu
 Logický postup od silnějšího, obecnějšího

 A mari usque ad mare

 Od moře k moři
 Nápis ve státním znaku Kanady

 A mensa et toro

 Od stolu a od lože
 V římském právu formule rušící manželské soužití, nikoliv  rozvod v dnešním slova smyslu

 A minore ad maius

 Od menšího k většímu
 Logický postup od slabšího k silnějšímu

 A muliere initium factum est peccati

 U ženy jest počátek hříchu
 Míněn prvotní hřích Evy v ráji: ochutnala zakázané  ovoce ze stromu poznání (Apokryfy, Sírachovec 25,33)


Bonus: řazení cz 

 A

 

 A bojoval jsem ne beze slávy
 Michel de Montaigne, Eseje

 Et militavi non sine gloria

 A častěji
 Pokud se citované místo v knize opakuje

 Et passim

 A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa
 A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto  věku
 NZ, Mt 28,20

 Et ecce ego vobiscum sum omnibus diebus usque ad consummationem saeculi

 A jiné (aj.)

 Et allia (ET AL.)

 A kde mnoho řečí, (tam i) bláznovství
 Hlupák se ozývá mnoha slovy
 SZ, Kaz 5,2

 In multis sermonibus invenietur stultitia

 A kdo hledí bohat býti, odvracívá oko
 Kdo hledí rozhojnit majetek, bude dělat, že nevidí  nuzného
 SZ, Sír, 27,1

 Qui quaerit locupletari avertit oculum

 A kdo může starostlivostí svou přidati k délce svého věku jeden loket?
 Kdo z vás může o jedinou píď prodloužit svůj život, bude-li se znepokojovat?
 NZ, Mt 6,27; Kristova slova z horského kázání

 Quis autem vestrum cogitans potest adjicere ad staturam suam cubitum unum                  

 A kvůli životu ztratit důvody žít
 Juvenalis, Satiry 8.84

 Et propter vitam vivendi perdere causas

 A na zemi pokoj lidem dobré vůle

 Et in terra pax hominibus bonae voluntatis

 A naopak

 Et vice versa

 A neuvoď nás v pokušení
 Ale nevydej nás v pokušení
 NZ, Mt 6,13; slova Otčenáše

 Et ne nos inducas in tentationem

 A slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi
 NZ, J 1,14

 Verbum caro factum est et habitavit in nobis

 A stalo se tak
 A tak se stalo
 SZ, Gn (1. kniha Mojžíšova); slova opakující se na konci téměř každého dne stvoření světa

 Et factum est ita

 A světlo věčné ať jim svítí
 Slova modlitby za zemřelé

 Et lux perpetua luceat eis

 


 Předchozí    Další 
Googlepage rank
CMS PRO-WEB