úvodní stránka

M etymologie

B  C  D  E  F  G  H     K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

 

mangan, Mn

Manganum……. (řeč) Magnisia = kraj kolem Thesalie

Marek

lat.pův. marcus = bojovník(od boha Marse)

Mario

lat.pův. mas,maris =muž

Martin/a

lat.pův. mars =bůh války(=marek)

matematika

mathématica,ae,f = počtářství, věda o číselných vztazích……mathématiké (z řeč.)

materiál

materia,ae,f = látka, hmota……původně stavební dříví, které bylo pokládáno za „matku“ všeho

měď, Cu

Cuprum……. (řeč) chalkos kuprios = hornina z Kypru

meitnerium ,Mt

Meitnerium…….na počest Lise Meitnerové

mendelevium, Md

Mendelevium…….na počest D.I. Mendělejeva

metr

z řeč. metron = míra; barometr-baros(=tíže); hygrometr-hygros(=vlhký); termometr-thermos(=teplý)

molekula

molecula,ae,f……moles + cule = hmotička (cule-zdrobňuje)

molybden, Mo

Molybdaenum……. (řeč) molybdos = ruda olova

Monika

nejasné  1. řec. pův. monos = osamělá, jediná.; 2. fén. pův………jméno bohyně; 3.lat. pův moneó = rádkyně

Moric

lat.pův. maurus = mourenin,mauretánec

Googlepage rank
CMS PRO-WEB