úvodní stránka

Oslí fejeton
osel.jpg     Víte co to jsou oslí můstky? A víte, že ovlivňují naše životy více, než si dokážeme připustit? Co to tedy vlastně je? Oslí můstek! Původně se jednalo o můstky pro osly, neboť je známo, že osel neumí překročit ani přeskočit sebemenší příkopek a často se muselo jít oklikou. I latinikové pro oslí můstek stvořili speciální název: pons asinorum.

     Dnes označení oslí můstek platí pro mnemotechnickou pomůcku. Tedy pomůcku k zapamatování něčeho nezapamatovatelného. Schopnost absorbce našich mozků je samozřejmě rozdílná. Pro příklad. Sklerotická babička posílá nakoupit sklerotického dědečka a říká: „Dědku, nezapomeň, dvě věci, máslo a chleba." Dědek se vrátí a donese svíčky! Ježíši dědku, říkala jsem, dvě věci! Kde máš sirky?"

     Typickým školním oslím můstkem je například pomůcka „befelemepeseveze", kterou zajisté známe všichni a víme k čemu slouží. Nikdo naštěstí nepřemýšlí, kde jede jaký pes, na čem a jestli má vodítko, náhubek, očkovací průkaz a známku. Sám si ze školních let tak pamatuji karibské ostrovy Kuba, Haity, Portoriko podle: Kuba hajdy pod koryto, stalakTity (pro ještě méně chápající než jsem já, u T horizontální strop a krápník visí dolů), stalagMity, z čehož je dost jasné, jak se které krápníky jmenují a ten spojený stalagnát je pak zbývající.

     Tak můžete obdobně pomoci oslíků dovozovat jako kdysi já, že německy jeti je pi.jpgfahren od fáro (jen si vzpomenout, na ten správný tvar, abychom se nedočkali jeti - auten). Jednou ve 4. se mi tak podařilo pomocí oslíka přeložit do ruštiny: My večeřeli klobásy - My úžinali sabáka! S, Ká, Á, překlad obsahoval, tak co. A přece jsem aplikaci oslího můstku asi trochu přehnal. Smáli se mi tenkrát všichni, včetně školníka. Zmiňuji se také o tom kiksu v románu Účes pro zvlášť slavnostní příležitost (bude již brzy na stránkách) a odpor k ruštině mě neopustil dodnes.
Sami vidíte, jak takové oslí můstky mají kolikrát na náš život až fatální vliv.

A ještě jeden na závěr.
Co slovo, to číslovka podle počtu písmenek,
celkem 30 za desetinnou čárkou:
Mám ó bože ó velký pamatovat si takový cifer řád,
velký slovutný Archimedes, pomáhej trápenému,
dej mu moc, nazpaměť nechť odříká ty slavné sice,
ale tak protivné nám, ach ty číslice Ludolfovy!
(původně zde měl být odkaz na zdroj, ale měli tam
chyb jak soudruzi z NDR, tak jsem to radši předělal) 

 
     Sami jistě také znáte desítky zajímavých příkladů, jak jste si dokázali zapamatovat vědomosti vy a možná, že byste se s nimi rádi podělili s ostatními.
Možná už dnes a zde je místo pro váš životní oslí můstek:Líbilo se kocourkové? A kam dál? Tak mrkněte třeba sem:

Matematická

Fejeton o prozřetelnosti

Fejeton o kompromisu, optimalizaci a koncenzu

Dnes mám školení

Účes pro zvlášť slavnostní příležitost

Ideální rodina

O slovech

 Předchozí    Další 
Googlepage rank
CMS PRO-WEB