úvodní stránka

proč a komu sloužily železné krávy


Myslel jsem si, že „železné krávy“, se objevily teprve nedávno a jsou to ty automaty na mléko „od kravičky“. To je to mléko, o kterém prodejci bílých emulzí EU tvrdí, že když si ho natočíte, tak se z něj docela určitě "po" a nebude vám navíc dobře. 

krava.jpgInstituce „železná kráva“ vznikla už ale ve středověku a bylo to něco docela jiného a daleko zákeřnějšího. Téměř každá fara vlastnila jednu, dvě, nebo celé stádo krav a ty pronajímala těm nejchudším. Navíc se taková pomoc prezentovala a tvářila, jako největší dobrák a pomoc bližnímu v době nejtěžší. Krávy získávala fara od bohatých sedláků většinou docela zdarma, jako odpustek za nějaký těžký hřích. Často to byla náhrada místo smírčího kříže, neboť takový smírčí kříž žádný užitek církvi nepřinášel. Jindy se za takovou krávu sloužily mše za zemřelé rodinné příslušníky boháčů. Bylo to jednoduché. Místo, aby se mše sloužila jen tak ze samé podstaty, oznámil farář, že ji bude sloužit za toho a toho.

Chudáci, kteří si krávu pak propachtovali, platili za ni pronájem. Pronájem se platil buď na sv. Havla, sv. Václava, nebo při sv. Martině. Platili za ni tak dlouho, dokud živou krávu týchž vlastností a ceny nemohli vrátit. Platy ze „železných“ krav nebyly stejné. Prvotně se odváděl vosk; 1 libra vosku za 1 železnou krávu. Později se platilo penězi. Největší počet krav bylo 5 na jednom gruntě, zhusta byly tři, velmi často dvě. 

Ne vždy ale bylo dobře. Ve zlých a neúrodných dobách, nebo ve válečných časech nemohli lidé ani při nejlepší vůli platit. Povinnost jejich byla tak větší a větší a nehynula ani po letech. Úplná tragédie pak byla, pokud taková kráva zahynula ať už věkem, nemocí nebo nedostatkem. Povinnost platit nezanikala a přecházela na další a další generace. Proto také tento zákeřný pacht dostal onen titul „železná kráva!“ Tak se hromadily dluhy chalupníků vůči církvi a ta velmi často zastavovala jejich majetek a za každou cenu chtěla své. Nikdy se neptala zda-li je dlužník v poplatní síle či nikoliv. Inu ožebračování a lichva s požehnáním papeže a ve jménu pána Boha. Doufám, že si nahoře těchto „služebníků božích“ všimli a patřičně se jim také odměnili. Železných krav zbavila naše lidi teprve sedmdesátá léta devatenáctého století. Uf!

Dnes tento institut "železné krávy" velice často suplují různé banky, firmy a lichváři vytvořením všelikých "výhodných" půjček, které nejdou splatit. Jak říkal ve dvacátých letech minulého století děkan Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně profesor František Weyr: "Za každým majetkem stojí zločin!" Dneska chce majetek církev zpátky a dovolává se spravedlnosti až do nebe.   


 Líbilo se vám kocourkové? Tak se mrkněte na další: Proč

 Předchozí    Další 
Googlepage rank
CMS PRO-WEB