úvodní stránka

proč česká letadla mají označení OKOK-TRP.jpgOznačení OK českých letadel vzniklo trochu kuriózním způsobem a dnes nám ho kdekdo závidí. Na sjezd, na kterém se mělo dohodnout, jaké že označení bude mít každá země, přijela česko-slovenská delegace pozdě, a tak se stalo, že žádané CS pro Československo již nebylo volné. Vybrali si ho totiž Španělé na počest svého krále Carlose. Před naší delegací tedy ležel nelehký úkol, vymyslet označení úplně jiné... Vedoucím delegace byl tenkrát Otakar Koudelka (zřejmě dobrej oddíl), a někdo navrhl jeho iniciály použít jako označení. A tak na počest tohoto pána máme dnes značku, kterou od nás již mnohokrát chtěli odkoupit. Tenkrát ještě neměla tato dvě písmena takový skvělý význam jako dnes. Jistě to bylo naše štěstí. Představte si, kdyby vedoucím delegace byl jeho zástupce Karel Ondráček.

Ostatní označení letadel zde na wikipedii.ok.JPG● Samotná etymologie používané fráze OK je však opravdová záhada a existuje hned několik vysvětlení jeho vzniku. Uvedu jen ta nejzajímavější. 

● Francouzští námořníci, když po dlouhé a nebezpečné plavbě stanuli na pevné zemi, říkali prý ulehčeně: „au quai“ (ó ké / konečně) na břehu!

● Jiný výklad odvozoval původ o. k. ze jména haitského přístavu Aux Cayes (ó kéj), kde se prodával nejlepší tabák, nejlepší káva a nejlepší rum. Zkrátka o.k. prý znamenala jednak označení původu zboží a jednak i kvality.

● Jazykoví znalci také tvrdili, že značka o.k. zněla původně o.r. (order recordet). Úředníci ji psali na konci spisu na znamení, že spis byl řádně zaregistrován a schválen. Když pak roku 1829 nastoupil na prezidentský úřad Andrew Jackson, příliš nepřemýšlel, co značka znamená a navíc četl omylem „k“ místo „r“. A tak to pak zůstalo.

● Jiný americký prezident za 1. světové války Wodrow Wilson, znalec indiánské kultury, vysvětloval o.k. jako zkratku indiánského slova okeh „budiž, staň se.“ Akta pak uzavíral zkratkou o.k. na znamení, že je schvaluje. Jiní znalci amerického jazyka se kloní k názoru, že o.k. je zkratkou all correct (lat. correctus / správný), všechno správné, vše v pořádku.

● Ať už to bylo tak či tak, tak tento americký výraz o.k. se velmi rychle rozšířil prostřednictvím mluvené řeči, literatury nebo filmu do celého světa. 

● Vždy, když se vrátili vojáci z hlídky, průzkumu .. ve válce Severu proti Jihu, na základnu,  tak psali do hlášení 0K – žádný zabitý. Tím se to vžilo jako výraz, že je něco v pořádku... (Zaslal Vlastimil Štukavec)

● Ovšem i následující je velice zajímavé a připomíná to příběh s označením našich letadel. Stalo se to údajně v Detroitu, v automobilové továrně Henryho Forda, krátce po zavedení pásové výroby. Na konci pásu, z něhož sjížděly hotové kusy karosérie, byl zaměstnán kontrolor německého původu jménem Oskar Kraus. Jeho úkolem bylo kontrolovat, zda jsou vyrobené díly v pořádku, a ty, které prošly, měl výrazně označit nějakou značkou, že jsou v pořádku. To, co prošlo jeho rukama a bylo shledáno vyhovujícím, tak označil na důkaz kontroly svými iniciálami O.K. – Oskar Kraus – a odtud původ onoho sousloví – vše v pořádku, čili OK. (Zaslala Mgr. Ivana Ďuričková) 


 

Líbilo se vám kocourkové? Tak se mrkněte na další: Proč

 Předchozí    Další 
Googlepage rank
CMS PRO-WEB