úvodní stránka

proč holenku a co to vlastně znamená. Holenku!Zvolání "holenku!" je pátým pádem slova holeček, holenek. Slovo bylo odvozeno od přídavného jména holý (všeslovanské slovo, souvisí s německým slovem kahl=lysý). Užívá se i pro dítě, chlapce, děvče, miláček atd.

Použití v české literatuře:
Kosmas: Ptal jsem se (chlapce) soucitně: "Proč pláčeš, holenku?"
K. V. Rais: Panímáma k nevěstě: "Holenku zlatá, už jsem na běhání stará."

V přeneseném významu se dá užít také ve smyslu bohužel:
Krčil rameny a říkal zákazníkům, jakoby mu bylo náramně líto: "Holenku, nemohlo se to udělat..." (Herrm.)

Další slova odvozená od přídavného jména holý:
holka; hoch; hole, holátko (o mláděti)
holinka, holátko, holičky, holeska (o nevyzrálém ovoci)
holota (sebranka, chátra)
holan (mladý kůň a vůl)
holičky (holá zadnice)
holizna (místo bez porostu)

Nu dobrá. Jen jedna moje asociace mi jaksi nesedí. Tak tedy tady a teď z jedné vody načisto Vrchlického překlad. Cyrano z Bergeraku říká v jedné pasáži:

Já miluji jen déšť, smích, snění a chvíle o samotě,
svůj hlas, co zní jen v mé notě,
a ze sebe mít každou myšlenku, kde bych si mohl říct,
můj milý holenku,
buď vděčný za lístek za kvítek, za cokoliv,
co by sis mohl natrhat na svém poli
a nemuset po činu, Césarům k nohám klást půl svého vavřínu

cyrano.jpg

Cyrana si zrovna jako holenka nepředstavuji. Spíš to byl mistr kordu a slova, v jehož projevu převládala ironie a skepse, takže už v dobách Jaroslava Vrchlického sloužil holenek jen jako jakási vata a výplň v textu a jistě by se dal nahradit čímkoliv jiným tříslabičným.


 

Líbilo se vám kocourkové? Tak se mrkněte na další: Proč

 Předchozí    Další 
Googlepage rank
CMS PRO-WEB