úvodní stránka

proč je úřední šiml nesmrtelný


urednici.jpgPověstný šiml, německy Schimmel, se zrodil v kancelářích rakousko-uherské státní správy. Tehdejší c.k. úředníci měli k veškerým úředním výkonům připraveny tištěné vzorové formuláře, které pak doprovázely každý spis přibližně stejného obsahu. Na formulář vedoucí úředník napsal „simile", což znamená latinsky podobně. Tím dával podřízenému pokyn, že má postupovat tak, jako v jiných podobných případech. Avšak ani toto zjednodušené úřadování nepřineslo pružnost ve vyřizování spisů. Žádosti a různé přílohy se nadále kupily na stolech a regálech, ve skříních a v policích. Na písemnostech se usazoval prach a někdy i plíseň,  německy opět Schimmel, neboť pro prach i bílého koně má němčina stejný výraz.

V lidové jazykové fantazii se spojil, německý „Schimmel" a latinské "simile" v bílého koně, v koně páchnoucího na hony daleko plesnivinou, v úředního šimla. Od té doby si tento kůň na mnoha místech, už nejenom v rakousko-uherských državách, spokojeně kluše ve vyježděných kolejích, vesele si pořehtává a zdá se, že má všechny předpoklady k získání nesmrtelnosti. Úřední šiml nezajde na úbytě v žádném společenském řádu a za žádných jiných okolností, neboť s každým novým úřednickým místem přichází k potvrzení této nové pozice i nové lejstro.

Shrneme-li problematiku do definice, můžeme konstatoval, že příslovečný šiml představuje stereotyp v úředním postupu a je symbolem byrokratické tuposti a lhostejnosti k člověku. Šiml tak přežije všechny věky a nikdy se nedostane do kategorie ohrožených živočichů, neboť je neustále přikrmován a k vydání jakéhokoliv i nejjednoduššího lejstra, podpisu nebo razítka je třeba stále více lejster,  jiných podpisů a jiných razítek.


Líbilo se vám kocourkové? Tak se mrkněte na další: Proč 

  

 Předchozí    Další 
Googlepage rank
CMS PRO-WEB