úvodní stránka

proč se říká: máš utrum


utrum.JPGMyslím, že se nenajde nikdo, kdo by někdy neslyšel větu: "Máš utrum!", ve smyslu že máš stopku, amen, šlus, šmytec, konec legrace, konec dobrých časů a hotovo. Také se asi nenajde nikdo, kdo nezná význam slova utrum. Přesto však není jednoduché zjistit, jak takové utrum vzniklo. Na zvukomalebné slovo to nevypadá a vzhledem ke koncovému -um začnou mnozí pátrat v latině.

Nemohlo by být utrum protikladem k neutrum? Latinské neuter, neutra, neutrum znamená žádný z obou. Podobně je žádným z obou i neutron, částice „ani kladně, ani záporně nabitá“. Zdá se, že k „ne-utrum“ se nám již vynořují příslušná „utra“, zkusme tedy definovat, co je pro „utrum“ společné. Není to právě ta volba ze dvou možností? Tvary uter, utra, utrum znamenají který či kdo ze dvou. Příponu -ter (jeden ze dvou protikladných) lze vystopovat v latinských adjektivech sinis-ter (levý) oproti dex-ter (pravý), či v předponě in-ter-, tj. v (pozici) mezi dvěma.

Hahá, tak to „pr!“ a chyba lávky, milí latiníci, sice cosi jste objevili, ale je to tak silně vykonstruované, že tudy cesta vést nemůže. Něco ze dvou a mezi dvěma, asi nebude to pravé ořechové pro utrum a otázka kdo s kým má utrum je úplný nesmysl. Utrum je utrum a vyjadřuje jistou změnu stavu a nevyjadřuje poměr k dalším objektům. Navíc, ne všechno, co končí na  –um bude latinského původu. Jen tak z placu mě napadá rum.

Podle jistého jazykozpytce  Machka by mohlo jít o českou slovní hříčku starých kantorů, doplněnou latinskou koncovkou. Základem rčení máš utrum by pak bylo další rčení, utřít hubu, což v duchu domácího folkloru neznamená utřít hubu doslova, nýbrž utřít ji obrazně, naprázno, nasucho (viz sušit hubu). Naše utrum je nejpravděpodobněji zkratka „utrihubum“ a lze ji tedy interpretovat jako konec dobrých časů, v nichž nám omastek tekl po bradě.

Další a zřejmě nejpravděpodobnější vznik výrazu utrum uvedla bez dalšího vysvětlení „Toulavá kamera“ 31. 7. 2011. Utrum jedním slovem vyjadřoval konec 2. světové války, odsun německých usedlíků z pohraničí a zabavení jejich majetků, nařízená demolice jejich domovů, nařízená právě kvůli těm, kdo chtěli ze socialismu pryč, aby se tu neskrývali. Čili opět konec dobrých časů pro jistou skupinu lidí. Líbilo se vám kocourkové? Tak se mrkněte na další: Proč    

 

 Předchozí    Další 
Googlepage rank
CMS PRO-WEB