úvodní stránka

proč omšelý

 

pařez mechovýSlovo omšelý je starý výraz, jehož pravý význam nemusí být dnes běžnému uživateli češtiny zcela zřejmý. V dnešní době máme toto slovo v povědomí s významem sešlý, zašlý, ošuntělý, opotřebovaný stářím, například omšelý kabát, omšelé zdi domů, nebo také omšelá postava. V přeneseném slova smyslu ho také užíváme ve významu: něčeho již užitého tudíž nepůvodního, banálního. Omšelá věta, omšelá fráze, omšelý vtip.

Málokdo si ale uvědomí, že tento výraz etymologicky souvisí se slovesem omšíti, které patrně dříve znělo omšieti, které je zase odvozeno od slovva mech a znamená „pokrýt se mechem“. Původně tedy přídavné jméno omšelý znamenalo pouze pokrytý mechem. A tak například omšelý pařez je pařez obrostlý mechem!  

A vidíte, původně jsem si myslel, že omšelý má něco společného se mší. Něco jako předpona o-, slovní základ mše a přípona -lý. Označení mše je ale přece jen něco jiného. Jde o závěrečná slova mešní liturgie, kdy kněz propouští shromážděný lid slovy: „Ite, missa est,“ (latinsky: „Jděte, mše je skončena,“ ve smyslu bohoslužba skončila, popřípadě volněji: „Jděte ve jménu Páně").Líbilo se vám kocourkové? Tak se mrkněte na další: Proč

 Předchozí    Další 
Googlepage rank
CMS PRO-WEB