úvodní stránka

proč papaláš


papaláš těžkou práci máPokud jste přesvědčeni, že slovo papaláš má něco společného s papachou, tak na to zapomeňte. Papachu, vysokou kožešinovou čepici ruského typu, sice používali donští kozáci, gruzínští džigitové, zámožní páni a mnozí jiní „důležitci“, ale výraz papaláš pochází odjinud.

Papaláš je expresivní hanlivé nebo posměšné označení vysokého stranického funkcionáře, vysokého úředníka, nebo významného veřejného činitele státu, státní správy či organizace. Jeho původ není zcela jasný, ale zřejmě se jedná o slovakizmus to jest přejímku ze slovenštiny. Slovo vzniklo pravděpodobně pod vlivem z dnes již pozapomenutého výrazu s obdobným zakončením argaláš, což bylo za první republiky pejorativní pojmenování pro představitele tehdejší agrární strany. Tvar slova argaláš je zase ovlivněn maďarštinou a jelikož se jednalo o výraz expresivně zabarvený je navíc zdeformován jeho základ v němž došlo k hláskové přesmyčce z agra právě na arga. Pokud jde o slovotvorný základ pa samotného výrazu papaláš, pak jako nejpravděpodobnější se jeví možnost, že je to začátek hovorového slovenského slovesa papuĺovat, jehož jeden z významů je právě naprázdno žvanit, vedle významu drze odmlouvat. Toto řešení pak odpovídá i významově: papaláš coby funkcionářský žvanil.

Zdroj: ČT2 O češtině 26. 6. 2011


Líbilo se vám kocourkové? Tak se mrkněte na další: Proč

 Předchozí    Další 
Googlepage rank
CMS PRO-WEB