úvodní stránka

proč právě ergo - kladívko


Proč ne kleštičky, šroubováček, nebo ergo - vrtáček? Nebylo by to kouzelné? Vysvětlení pro kladívko je ale docela prosté. Krásně to vyjádřila ontolačka pod nickem alimak na stránkách: http://www.ontola.com. (Asi Kamilka)

Ergo kladívko. Pochází ještě z doby, kdy se u soudů mluvilo sice německy, ale prokládalo se to hojně latinskými právními termíny. Dnes se vyhlašuje napřed soudní výrok (všichni stojí) a potom odůvodnění (sedněte si!).

ergo_kladivko.jpgTehdy se to dělalo obráceně. Napřed se o věci disputovalo, pak to soudce shrnul do výroku, který vždy uvozoval slovem "Ergo" (lat. tedy, tudíž) a bouchnutím kladívka. To aby bylo každému jasné, že právě teď vynáší výrok/rozhodnutí. Bodří Čechové, kteří zhusta neuměli ani latinsky, ani německy, z toho udělali - ergo kladívko. 

   To bychom, ale nebyli národ Švejků, kdybychom zase nevymysleli nějakou tu naši békovinu a nepřejmenovali jsme ergo na euro - kladívko. Inu, co v tom Bruselu upečou a odklepnou, tak bude a basta fidli a už ho mydlí zlatým pantoflíčkem. Tak , tak...

ergo - tedy, proto, tudíž
a tergo - odzadu, obráceně
alergologie - obor zabývající se alergiemi
diergol - dvojsložková pohonná látka
dispergovat - rozptalovat, rozptýlit, rozkládat, rozložit
energo - energetický
ergo sum (ko tó ergó sum) - myslím, tedy jsem
ergo - první část složených slov mající význam dílo, práce, pracovní
ergodický - v technice-ergodický signál je takový kterého charakteristiky lze stanovit z jedné jeho realizace (jednoho měření). Většina signálů které mají stabilní charakter odpovídají ergodičnosti.
ergofobie - chorobný, nadměrný strach z jednání, konání
ergometrie - metoda vyšetřování tělesné výkonnosti člověka, měření práce
ergon - skutek, čin
ergonomický - odpovídající poznatkům vědy ergonomie, ergonometrie
ergonomie - obor zabývající se studiem vztahů mezi člověkem a technickými systémy, které člověk vytváří
ergoterapie - pracovní terapie
ergotoxin - peptidový alkaloid námelu (kdo by to byl řek)
monergool - jednosložková kapalná pohonná látka
parergoon - drobný příspěvek, dodatkové dílo, výzdoba v rozích starých map
pergola - loubí lehké konstrukce bez celistvého zastřešení
polyergol - vícesložková pohonná hmota
tergo - zadní strana


 

Líbilo se vám kocourkové? Tak se mrkněte na další: Proč

 Předchozí    Další 
Googlepage rank
CMS PRO-WEB