úvodní stránka

proč se říká: "po nás potopa!"

 

Ludvik_XV.jpgMezi náboženskými mýty, které byly převzaty z bible, je i vyprávění o velké potopě, seslané na lidstvo pro jeho hříchy. Jde o ustálené slovní spojení, které se používá pro vyjádření nevhodného až bezohledného, krátkozrakého vztahu k budoucnosti. Od počátku křesťanství byla generacím vštěpována představa hrůzné zkázy za nesnášenlivost, pýchu a utlačování bližních. Během staletí se pak biblická potopa stala symbolem velkého trestu přicházejícího v okamžiku, kdy mocní tohoto světa překročili míru násilí, snesitelnou pro utiskované a bezprávné.

Číše lidského utrpení přetekla v dějinách mnohokrát a nejednou při výbuchu hněvu hořela panská sídla. V historických knihách se píše, že málokdy panovník a šlechta brali rozevřené nůžky mezi jejich rozmařilým životem a bídou lidu tak na lehkou váhu jako ve Francii za vlády Ludvíka XV. (1715 – 1774). S hrůzou líčí, že celá země byla v hospodářském úpadku a státní dluh dosáhl astronomické výše 4 miliard livrů ve zlatě. Jakoby si vzali mustr z tureckého hospodaření. To ale historikové nezaznamenali hospodaření současných „bezohledů“. Z těch dnešních by měli „ludvíkovci“ docela i komplexy a někteří by se z toho možná i opupínkovali.

K vlastní etymologii rčení, "po nás potopa":
Rčení měl vyslovit sám Ludvík XV., když za ním přišli s jakousi neodbytnou státní záležitostí. Odbyl dotěrné úředníky, kteří se opovážili vyrušovat ho z radovánek, slovy: „Já svět nepředělám. Můj následovník ať se s tím vyrovná. Po mně potopa!“ Vévoda Saint – Simon o tom napsal, že účinky takového hospodaření jeví se vždy ve zmatených poměrech, jejichž nedozírné následky vedou jen ke všeobecné zkáze a všeobecnému převratu.


 

         

Jiný historik se zase dovolává svědectví králova dvorního malíře La Toura, který prý na vlastní uši slyšel, jak touto větou utěšuje milenka Ludvíka XV. Jeane-Antonietta Poissonová, známá spíše jako madam de Pompadour. Doslova: „Nač se tím budete zatěžovat, ještě z toho onemocníte. Po nás potopa!“ No, trvalo to ještě 5 let, padla Bastila a nastala změna!!!

Dnes tedy téma opět aktuální. "Držte huby ovčané a nebečte!" vzkazují potentáti. "Dali jste nám mandát, tak si nestěžujte."

Doporučuji shlédnout video vlevo, ale je to určeno pouze pro silnější povahy.

 

anketa
             
anketa


Líbilo se vám kocourkové? Tak se mrkněte na další: Proč

 

 Předchozí    Další 
Googlepage rank
CMS PRO-WEB