úvodní stránka

T etymologie

 

B  C  D  E  F  G  H     K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

tabulka 

tabula,ae,f = prkno, deska

tantalum, Ta

Tantalum……. (řeč) Tantalos = otec Nioby

technecium, Te

Technetium……. (řeč) technètos = umělý

tellur, Te

Tellurium……. (lat) tellus, uris, f. = povrch země

teo-

(z řeckého theos) = bůh;

teokracie

"bohovláda" …….z řeckého teo- + kratus - vláda

teologie

"bohosloví, nauka o křesťanství, jeho vzniku,tradici a historii" z řeckého teo- + logie (logos- řecky slovo, řeč);

terbium, Tb

Terbium…….podle města Ytterby

thallium, Tl

Thallium……. (řeč) thallos = zelený výhonek

thorium, Th

Thorium…….podle skandinávského boha války Thora

thulium, Tm

Thulium……. (řeč) Thule = severní země

titan, Ti

Titanium……. (řeč) Titan = Titán

Titus

lat.pův. titulus = ctěný,uctívaný

Tomáš

aramej.pův. Teómá = dvojce, blíženec...

tri-

(z latinského tres, tri) = tři;

trilogie

"dílo o třech částech, které spojuje stejné téma, problém" z řeckého tri- + logie (logos- řecky slovo, řeč);

triptych

"trojdílný obraz u středověkých oltářů"…….z řeckého triptychos (tri- + ptyché = záhyb) = třikrát složený …………rec.pův.

Tereza

1.obyvatelka ostrova - Thera(Egej.more) Therasia (u Sicílie); 2.téresis = záštita, ochránkyně...; 3.theros = horko, léto...; 4.therezein = žnout, sklízet úrodu...

Googlepage rank
CMS PRO-WEB